Administración de Lotería nº1

"La Porxada"

Sol·licitud d’enviament de loteria

Mitjançant el formulari específic podrà sollicitar loteria de Nadal o del Nen.

En cas de deixar en blanc el camp “Número sol·licitat” s’entendrà que sol·licita un número aleatori. Per a demanar números especials pot utilitzar el camp “comentaris” (terminacions o que compleixin altres requisits).

La comanda mínima que s’accepta és de 10 dècims (1 bitllet).

Pot optar per sol·licitar l’enviament físic dels dècims al seu domicili, en aquest cas té unes despeses d’enviament, o optar per deixar-los en dipòsit a la mateixa administració i en aquest cas un cop fet el sorteig, si és premiat, li serà abonat el premi corresponent al compte que vostè hagi especificat mitjançant transferència bancària.

Un cop enviat el formulari de comanda rebrà en el seu correu electrònic (podem tardar de 24 a 48 hores laborables) les indicacions per a realitzar la transferència bancària a favor de l’Administració de Loteria Núm. 1 de Granollers així com les existències del número sol·licitat.

L’únic mitjà de pagament és mitjançant transferència bancària al nostre compte.

Per a un correcte funcionament de la seva comanda és imprescindible que en el text de la transferència indiqui la referència de la seva comanda que trobarà en el correu de resposta, no fent-se responsable aquesta administració de loteries dels errors que es produeixin en els enviaments o custòdia de números quan els ingressos no compleixin aquesta condició.

El termini de reserva de la loteria és de 7 dies, passat aquest termini sense la recepció del pagament, no es podran garantir les existències dels números sol·licitats i acceptats inicialment.

Privacitat de les dades.

En compliment de lo establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de “Protección de Datos de Carácter Personal”, l’Administració de Loteries Núm. 1 el titular de la qual és Miquel Barrull Pons, informa als clients de què les dades personals que faciliten en els processos de compra seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de l'Administració i registrat a l'agència corresponent.

L’única finalitat d’aquest fitxer és la de facilitar la tramitació de les comandes dels clients.

Aquesta Administració de Loteries, assegura la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà donada a altres exepte en els casos en que existeixi una obligació legal.

Els clients de l’Administració de Loteries Núm. 1, podran en tot moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a l’ Administració de Loteries Núm. 1, a la nostra adreça de correu electrònic o per escrit a l’Administració de Loteria Núm. 1, c/ Sant Roc, 11 - 08401 - Granollers (BCN)- España.